Investmentbolagen Small Cap Partners har som syfte att förvärva väletablerade företag med trygga kassaflöden, förädla dessa och sedan avyttra dem med tiden. Dendera är en av fem partners i managementgruppen SCP Advisors som leder Small Cap Partners sedan starten 2007.

 

Under sommaren 2013 såldes Blinkfyrar AB till Söderberg Företagen med en årlig avkastning till sina investerare om 35%.

 

www.smallcappartners.se

NYHETER

 

190504

Small Cap Partners fortsätter sin resa

Portföljbolaget i SCP II; Silver Weibull har levererat så bra de tre åren under SCP paraplyet att man återbetalat hela förvärvslånet, långt i förtid. Detta öppnar för utdelningar till ägarna framöver.

SCP III har skapats och första omgången investerare har satsat 60 MSEK på kommande intressanta förvärv.

 

180521

Small Cap Partners II förvärvar OPO Scandinavia AB.

OPO Scandinavia designar, tillverkar och säljer glasögonbågar till optiker i norden. Bolaget är ett intressant tillskott i SCP II’s portfölj.

 

www.opo.se