Strategiskt ägande

HOLDING

En grundsten för Dendera är de företag som vi äger och utvecklar över en lägre tid inom ramen för vår holdingverksamhet. Vi kallar det för ett ”strategiskt ägande”

I dessa företag har vi inte någon tidsavgränsad investeringshorisont. De har en nära koppling till vår egen verksamhet och kännetecknas av en drivkraft att bidra till samhället.

Företagen kan känna trygghet i att ha en långsiktig och stabil ägare som kontinuerligt bidrar med kompetens och värde, detta för att företagen ska fortsätta att utvecklas och visa lönsamhet.

Den kaptialstarka holdingverksamheten är en viktig förutsättning för vårt engagemang i venturedelen och skapar där såväl trygghet som möjlighet till dynamik.

Vårt engagemang och vår passion för företagsutveckling och innovationer går tillbaks fyra generationer. I sammanhanget vill vi nämna tillkomsten av Gambro och Nämndemansgården. Detta har i hög grad påverkat vår riktning och våra satsningar på företag som bidrar till positiva  samhällseffekter.