Orbital Systems har utvecklat framtidens dusch, som återvinner duschvattnet. Duschen sparar upp till 90 % av vattnet och 80 % av energin, vilket gör den intressant i offentliga miljöer och överallt där tillgången på vatten och energi är begränsad. Dendera investerade i Orbital Systems under 2015 för att stödja innovationskraften i företaget och den stora samhällsnyttan i produkten.

 

www.orbital-systems.com

NYHETER

 

Under sommaren deltog Dendera Venture i Orbital Systems emission tillsammans med Sandberg Development, Carl-Johan Persson m fl. Pengarna går till att öka produktionstakten och möta marknadens efterfråga.