Till toppen

INVESTERARE

6

När Dendera går in som ägare i ett företag agerar vi alltid tillsammans med en eller flera andra investerare. På så vis sprider vi riskerna och ser samtidigt till att tillföra kompetens inom relevanta områden. Dendera har en lång och framgångsrik historia som investerare, de senaste 10 åren har försäljningar från vår portfölj gett en årlig avkastning på 44 %.

Dendera har ett nätverk där vi aktivt samarbetar med andra investerare, för att skapa värde i de investerade bolagen. Är du intresserad av att ingå i vårt investerarnätverk är du välkommen att kontakta oss för ett initialt samtal om förutsättningarna.