Vi har en lång och framgångsrik historia som investerare

INVESTERARE

När vi går in som ägare i ett företag agerar vi alltid tillsammans med en eller flera andra investerare. På så vis sprider vi riskerna. Parallellt arbetar vi med att tillföra kompetens inom relevanta områden.

 

Vi har en lång och framgångsrik historia som investerare, de senaste 10 åren har försäljningar från vår portfölj gett en årlig avkastning på 32 %.

Dendera har ett nätverk där vi aktivt samarbetar med andra investerare, för att skapa värde i de investerade bolagen. Är du intresserad av att ingå i vårt investerarnätverk är du välkommen att kontakta oss för ett initialt samtal om förutsättningarna.

Vårt engagemang och vår passion för företagsutveckling och innovationer går tillbaks fyra generationer. I sammanhanget vill vi nämna tillkomsten av Gambro och Nämndemansgården. Detta har i hög grad påverkat vår riktning och våra satsningar på företag som bidrar till positiva  samhällseffekter. Vår närvaro i branscher med behov av nytänkande såsom hälsa, miljö är goda exempel.