Arthro Theraputics har utvecklat ett digitaliserat program för behandling av artros som ökar tillgänglighet och effektivitet för de drabbade personerna.

 

Dendera Venture var en tidig investerare i 2015.

 

www.arthro.ai

NYHETER

 

September, 2018

Investmentbolaget Alvén & Didriksson har tagit merparten av en A-runda i Arthro/Joint Academy. Totalt tillförs bolaget 65 MSEK som skall accelerera penetrationen på svenska marknaden och driva på de trevande stegen på amerikanska marknaden.

 

Med Arthros lovande utveckling på sin produkt Joints Academy som fundament, deltar Dendera Venture i ett konvertibellån om totalt 6,6 MSEK. Övriga deltagare är bl a Bjäre Invest, Incos Invest och LU Holding.