Behandling av personuppgifter

Från och med 180525 kommer vi att skydda de uppgifter som vi behandlar om dig och din integritet genom att vidta alla relevanta åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat GDPR .

 

Vi registrerar och behandlar personuppgifter om dig för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster och samtidigt uppfylla de lagstadgade krav som vi omfattas av. Även när du använder vår hemsida kan vi behöva behandla personuppgifter om dig i form av cookies eller användarinformation. Om du blir kund hos oss behöver vi samla in personuppgifter om dig för att kunna uppfylla det avtal som vi ingår med dig och för att kunna sköta våra övriga skyldigheter som finansiellt institut.

 

Vi kommer inte att spara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in. Exakt hur länge vi sparar dina uppgifter beror på för vilket ändamål de samlas in men om du blir kund hos oss så kommer vi att spara dina uppgifter under hela den tid då du har en affärsrelation med oss och ett antal år därefter, för att kunna uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

 

Under vissa förutsättningar kan vi komma att behöva föra över dina personuppgifter till andra bolag inom Dendera-koncernen eller andra leverantörer som arbetar för vår räkning. När detta sker ställer vi krav på att dina personuppgifter hanteras lika säkert som om vi själva behandlat dem. När det krävs enligt lag kan vi också dela dina personuppgifter med olika myndigheter.

 

Du kan alltid begära information om vilka personuppgifter som behandlas av oss, radering av personuppgifter, begränsning av behandling av personuppgifter, eller rättelse av en personuppgift genom att kontakta Denderas dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post: thomas.wiklund@dendera.se

 

 

 

För mer information om GDPR klicka på länken nedan:

Datainspektionen