Dendera Venture ser sin investering i Ifrågasätt Media som ett stöd till demokratin. Ifrågasätts kommentarplattform förhindrar nättroll och näthat som är ett stort problem på olika forum inom media men även hos myndigheters informationsforum.

Investeringen i Ifrågasätt gjordes i början av 2017.

 

www.ifragasatt.se

NYHETER

Med intressant utveckling tillsammans med DN och andra mediahus läggs en intressant framtid för Ifrågasätt. Dendera Venture deltar i en emission om 2,5 MSEK för att accelerera utvecklingen.