Orbital Systems har utvecklat framtidens dusch, som återvinner duschvattnet. Duschen sparar upp till 90 % av vattnet och 80 % av energin, vilket gör den intressant i offentliga miljöer och överallt där tillgången på vatten och energi är begränsad. Dendera investerade i Orbital Systems under 2015 för att stödja innovationskraften i företaget och den stora samhällsnyttan i produkten.

 

www.orbital-systems.com

NYHETER

 

190508

Orbital Systems har säkrat kapital 7,5 M$ från bla HMP vilket öppnar för ytterligare motsvarande i lån från Europeiska Investeringsfonden.

 

Under sommaren 2018 deltog Dendera Venture i Orbital Systems emission tillsammans med Sandberg Development, Carl-Johan Persson m fl. Pengarna går till att öka produktionstakten och möta marknadens efterfråga.