Vi investerar i företag med innovativa idéer som har potential för en internationell marknad.

VENTURE

Vår ventureverksamhet kännetecknas av ett starkt fokus på framåtskridande och utveckling i de företag vi väljer att vara en del av. Vi är närvarande i alla de processer som behövs för att bolagen ska kunna förverkliga sina idéer och mål över kortast möjliga tid.

Vi investerar i företag med innovativa idéer som har potential för en internationell marknad. Företagets verksamhet ska även ha positiva samhällseffekter. Det ska drivas av ett beprövat ledarskap som på ett balanserat sätt kan förverkliga tjänstens eller produktens potential och ägarnas uppsatta mål.

De övergripande målen för oss är antingen en lukrativ försäljning eller att bolaget uppfyller kriterierna för ett strategiskt ägande varpå ägandet blir långsiktigt. Vi tar en personlig och aktiv del i styrelsearbetet i respektive intressebolag tillsammans med andra investerare.

Vårt engagemang och vår passion för företagsutveckling och innovationer går tillbaks fyra generationer. I sammanhanget vill vi nämna tillkomsten av Gambro och Nämndemansgården. Detta har i hög grad påverkat vår riktning och våra satsningar på företag som bidrar till positiva  samhällseffekter. Vår närvaro i Addera Care och Cross Solutions är goda exempel.