Vår syn på företagsutveckling kräver både ett innovativt synsätt och erfarenhet

VÅR HISTORIA

Vi är ett privatägt bolag som etablerades 1990 och har en lång erfarenhet av strategisk drift och ägande i små och medelstora företag. Ett av dem, Malmö Aviation, sålde vi 1998 med ett resultat av fjorton gånger insatt kapital.

De senaste 10 åren har försäljningar från Denderas portfölj gett en årlig avkastning på 32 %.

Idag har bolaget Dendera 30 års erfarenhet av företagsutveckling att luta sig emot, med ett starkt fokus på framåtskridande, samhällsrelevans och utveckling i de företag vi väljer att vara en del av. Thomas Wiklund är ensam ägare vilket skapar en extra god förutsättning för långsiktighet och stabilitet.

Synsättet för de bolag vi väljer att gå in i och utveckla utrycker vi genom sentensen: ”Achieving value for the greater good”.

Namnet Dendera härstammar från det egyptiska templet med samma namn, tillägnat gudinnan Hathor, fruktbarhetens och glädjens gudinna i det forna Egypten. Templet i Dendera var en plats där gamla och nya tankar och idéer möttes. Detta stämmer väl överens med vår syn på företagsutveckling som kräver både ett innovativt synsätt och erfarenhet.

Vårt engagemang och vår passion för företagsutveckling och innovationer går tillbaks fyra generationer. I sammanhanget vill vi nämna tillkomsten av Gambro och Nämndemansgården. Detta har i hög grad påverkat vår riktning och våra satsningar på företag som bidrar till positiva  samhällseffekter. Vår närvaro i Addera Care och Cross Solutions är goda exempel.