AdderaCare är en företagsgrupp aktiv inom hjälpmedelssektorn som bedriver genom sina dotterbolag försäljning till såväl kommun, landsting som privatpersoner.

 

AdderaCares vision är att genom förvärv av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn utveckla en företagsgrupp som förbättrar livskvaliteten för människor med funktionsvariationer.

 

www.adderacare.com

NYHETER

 

Dendera ökar i AdderaCare AB

Dendera Holding deltog i en riktad emission till ankarinvesterare för att assistera i betalande av en tilläggsköpeskilling rörande förvärvet av Erimed.

Dendera ökar sitt ägande till 4,7% av bolaget.