Scandinavian Capacity Reserve grundades under våren 2021 med visionen att bidra till omställningen av energimarknaden genom etablering av batterikapacitet i Skandinavien.