Achieving value for the greater good

VÄLKOMMEN!

Med våra investeringar i unga bolag med en internationell ambition, med en positiv och långsiktig påverkan på samhället i kombination med en god avkastning vill vi bidra till en bättre värld.

Läs mer om
vilka investeringar vi gör

VentureHOLDING

Läs mer om vad
vi kan erbjuda dig

Klicka här

NÅGRA AV VÅRA IMPACT INVESTERINGAR

VILL DU INVESTERA TILLSAMMANS MED OSS?

Dendera har en lång och framgångsrik historia som investerare. Sett över tid, har försäljningar från vår portfölj gett en årlig avkastning som överstiger börsutvecklingen.

Vi har ett nätverk av investerare som vi jobbat tillsammans med genom åren. Vi söker aktivt nya investerare som vill syndikera med oss och skapa mervärde i våra portföljbolag.