För att kunna möta framtida krav är vårdsektorns behov av effektivisering stort. Därför har Cross Technology Solutions utvecklat LifePod®, som följer upp patientgruppers livsstil på distans.

 

Genom att analysera data från patienter, bla från smartphones och wearables, kan LifePod® förpacka denna patientinformation till sjukvården, och automatiskt prioritera patienternas aktuella vårdbehov. LifePod® är ett effektivt verktyg för att gå från resurskrävande kalenderstyrd vård till behovsstyrd vård. Exempel på patientgrupper är de som drabbats av hjärtinfarkt eller de som fått diabetes och måste förändra sin livshållning.

 

Region Skåne stödjer aktivt LifePod®

 

www.cross-solutions.com

NYHETER