För att kunna möta framtida krav är vårdsektorns behov av effektivisering stort. Därför har Cross Technology Solutions utvecklat LifePod®, som följer upp patientgruppers livsstil på distans.

 

Genom att analysera data från patienter, bla från smartphones och wearables, kan LifePod® förpacka denna patientinformation till sjukvården, och automatiskt prioritera patienternas aktuella vårdbehov. LifePod® är ett effektivt verktyg för att gå från resurskrävande kalenderstyrd vård till behovsstyrd vård. Exempel på patientgrupper är de som drabbats av hjärtinfarkt eller de som fått diabetes och måste förändra sin livshållning.

 

www.cross-solutions.com

NYHETER

April, 2020

Cross tecknar avtal med större vårdgivare

 

Cross Technology Solutions ingår avtal med större vårdgivare genom en”akut” upphandling beroende på Coronapandemins utveckling.

Uppdraget går ut på att tillsammans tackla de problem som Covid-19 förorsakar de sköraste och mest utsatta patientgrupperna. Det handlar om monitorering av 30 000 patienter eller fler, med början av de mest sköra patienterna på specialistklinikerna för att sedan ta steget med primärvården.

 

I samband med detta genombrott gör ägargruppen ett tillskott om 10 MSEK i bolaget.

 

 

September, 2018

Cerner har visat intresse för Cross Solutions LifePod

Cerner, en av de globala ledarna inom journalhantering har visat intresse för Cross Solutions mjukvara LifePod. Avtalet som tecknades under sommaren betyder ett tekniskt erkännande och möjlighet att överföra data mellan respektive plattform. Vidare öppnas dörrarna till Cerner´s 8.000 globala kunder, bl a region Skåne.

I samband med dessa glädjande framsteg beslutade bolagsstämman om en emission om 20MSEK.