Till toppen

Syncron International

syncron_logo

Dendera Venture var med och startade Syncron under 2000 och har sedan dess varit en aktiv part i bolagets uppbyggnad. Bolaget har ett stort utbud av mjukvaror inom ”supply chain management” och en stark kundstock bestående av flera multinationella koncerner. Bolaget verkar på en internationell marknad med hård konkurrens.

www.syncron.com