Till toppen

DENDERA VENTURE

dendera_venture_utvald

 

Dendera Venture investerar i företag med innovativa idéer som har potential för en internationell marknad. Företagets verksamhet ska även ha positiva samhällseffekter. Det ska drivas av ett beprövat ledarskap som på ett balanserat sätt kan förverkliga tjänstens eller produktens potential och ägarnas uppsatta mål. De övergripande målen för Dendera Venture är antingen en lukrativ försäljning eller att bolaget uppfyller kriterierna för ett strategiskt ägande varpå ägandet blir långsiktigt. Dendera Venture tar en personlig och aktiv del i styrelsearbetet i respektive intressebolag tillsammans med andra investerare.

Innehav
BestinCross Technology SolutionsOrbital Systems

 

 

 

hemsida_diagram1_151005

 

hemsidan_diagram2_151005