Till toppen

AdderaCare AB

AdderaCare är en företagsgrupp aktiv inom hjälpmedelssektorn. Företagsgruppen består idag av moderbolaget AdderaCare AB samt de två dotterbolagen Trident Industri AB och Kom i Kapp AB.

AdderaCare bedriver genom sina dotterbolag försäljning till såväl kommun, landsting som privatpersoner.

AdderaCares vision är att genom förvärv av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn utveckla en företagsgrupp som förbättrar livskvaliteten för människor med funktionsvariationer.

www.adderacare.com