Till toppen

Nämndemansgården

Nämndemansgården tar ett steg i sin satsning på patienter inom arbetslivet genom att förvärva "The Drawingroom". Bolaget, som är ett ungt bolag, kompletterar det utbud som Nämndemansgården erbjuder idag.