Till toppen

ENTREPRENÖR

3

Äger du ett bolag som du vill ha hjälp att utveckla kan du vända dig till Dendera för kapital och kompetens. Dendera besitter lång erfarenhet inom företagsutveckling och agerar alltid inom ramarna för ansvarsfullt ägande. Lämpliga tidpunkter för oss att gå in som ägare är till exempel vid generationsskiften i företaget, eller när ett företag behöver genomföra struktur- och strategiförändringar.

Dendera strävar alltid efter att alla parter ska gynnas av samarbetet, inte minst samhället. Målet är att hjälpa dig som entreprenör att utveckla ett stabilt och lönsamt företag, med bibehållet oberoende. Prata gärna med oss så kan vi snabbt ge en indikation på om ditt företag passar in i vår investeringsprofil.