Till toppen

Connected Health

Dendera Venture har ökat sin exponering under hösten -16 mot "Connected Health" genom att göra följdinvesteringar i Cross Solutions, Arthor Therapeutics och Learning to Sleep. Alla bolagen har utvecklats väl enligt plan och på marknaden.